‘Goedemorgen allemaal!

Wat hebben jullie vandaag onwijs veel geluk,

want ik ben echt de leukste invaljuf!’

Zo begin ik bijna standaard mijn invaldag in de klas. De kinderen moeten hier vaak om lachen (soms vergezeld door een zucht; ‘gelukkig niet zo’n strenge muts’) en het ijs is gebroken.
Daarna vertel ik wat over mezelf en illustreer dat met een aantal foto’s. Vervolgens worden er vragen over leeftijd en favoriete kleur op mij afgevuurd en daarna start dan toch echt de schooldag.

Ik ben een kwalitatief goede invaller voor er uitval ontstaat.

Al sinds 2007 werk ik met heel veel plezier voor de Sophia Scholen als invalleerkracht voor de groepen 1 t/m 8.
In het begin werkte ik drie dagen in het basisonderwijs en 2 dagen vanuit mijn praktijk. Na verloop van tijd liep mijn praktijk zo goed dat ik nu alleen nog op de donderdagen voor de klas sta.
De combinatie van werken als leerkracht en remedial teaching is een gouden combinatie.

In de klas

Ik sta in de klas, niet ervoor. Daarmee bedoel ik dat ik aanwezig ben in de groep en dat ik er niet alleen ben om ‘een dagje te vervangen.’

Zo vind ik het ontzettend belangrijk dat ik een klik heb met de groep. Zodoende is er ruimte om tot een leerzame dag te komen. In al die jaren heb ik geleerd hoe ik deze binnen een half uur met een groep kan krijgen.  Bij een langere vervanging vormt die klik zich dan tot een band.
Dat ik letterlijk in de klas sta is ook te zien aan mijn manier van lesgeven. Ik ben actief aanwezig zodat ik snel kan inspelen op zaken die er spelen.

Enorme berg aan ervaring

Soms heb ik korte vervangingen, maar het merendeel is voor langere tijd.
Oudergesprekken, rapporten invullen, vergaderingen bijwonen, schooladviezen geven, nadenken over de ontwikkeling van de kinderen en wat ze nodig hebben om verder te komen in het leerproces zijn mij daarom niet vreemd.

Ondertussen heb ik al duizenden kinderen lesgegeven, heel veel ouders gesproken en tientallen schoolteams in de Duin- en Bollenstreek kennen mij.

Ik heb veel ervaring met..

– Nieuwkomers in de klas
– Leren zichtbaar maken
– Teach Like a Champion
– Snappet
– AVI
– DMT
– PI-dictee
– Cito
– Iep
– GIP-model
– EDI
– Mindset
– Bewegend leren
– LVS, LOVS
– Dalton
– Montessori
– NIO
– Aan autisme verwante stoornissen

Na elke lesdag vul ik een overzichtelijk overdrachtsformulier in. Hierdoor kan de leerkracht van de volgende lesdag goed geïnformeerd starten.
Het formulier deel ik graag en kan je hier downloaden.

Copyright Praktijk Lisette Castelein