RT op school

RT op school

Dit herken je vast wel..

Leerlingen die onder schooltijd weggaan voor externe remedial teaching. De reistijden alleen al zorgen ervoor dat er ontzettend veel lestijd wordt gemist.

 

Leerlingen Je hebt geen zicht op wat de leerling leert bij de remedial teaching. Hierdoor weet je niet of er in lijn wordt gewerkt met dat wat er in de klas wordt aangeboden en waar de leerling überhaupt zit qua niveau en vorderingen.

 

Er is geen overleg. Je mist daardoor een afstemming met de remedial teacher en een ieder die bij de leerling betrokken is.

 

Je merkt dat de remedial teacher een afstand heeft tot de dagelijkse lespraktijk. De goedbedoelde adviezen en doelen sluiten niet aan op het gebeuren in de klas. Hierdoor kan de leerling dat wat er geleerd is niet toepassen in de klas.

En wat nou als…

De leerlingen alleen de tijd voor de remedial teaching uit de les zijn en voor de rest gewoon meedoen aan de lesdag? Dat zowel jij als de leerkracht op elk moment van de dag kunnen inzien wat de leerling krijgt aangeboden tijdens de remedial teaching?

En dat tijdens de begeleiding de remedial teacher zowel jou als de leerkracht actief  betrekt bij de begeleiding, zodat het jou extra overlegtijd met de leerkracht scheelt en jullie altijd volledig op de hoogte zijn?

Ondertussen ervaar je dat de remedial teacher precies weet wat de dagelijkse lespraktijk inhoudt en dat verwerkt in haar begeleidingen, waardoor er een afstemming is met de methodes op school en doelen realistisch zijn gesteld.

En wat nou als…

De leerlingen alleen de tijd voor de remedial teaching uit de les zijn en voor de rest gewoon meedoen aan de lesdag? Dat zowel jij als de leerkracht op elk moment van de dag kunnen inzien wat de leerling krijgt aangeboden tijdens de remedial teaching?

En dat tijdens de begeleiding de remedial teacher zowel jou als de leerkracht actief  betrekt bij de begeleiding, zodat het jou extra overlegtijd met de leerkracht scheelt en jullie altijd volledig op de hoogte zijn?

Ondertussen ervaar je dat de remedial teacher precies weet wat de dagelijkse lespraktijk inhoudt en dat verwerkt in haar begeleidingen, waardoor er een afstemming is met de methodes op school en doelen realistisch zijn gesteld.

Dit is gewoon binnen handbereik!

Remedial Teaching Plus is een unieke aanpak voor leeruitdagingen. Ik kijk niet alleen naar het leren, maar ook hoe de leerlingen in hun vel zitten.

Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met hoofd, hart en lijf. Als alle drie de gebieden worden aangepakt en in balans zijn komen kinderen tot leren. Dat doe ik in mijn praktijk en op scholen met veel succes! 

Remedial Teaching Plus wordt geheel in samenspraak op maat ingericht.
Zijn er meerdere leerlingen die dezelfde leeruitdagingen hebben? Dan kan er gekozen worden voor een groepsbegeleiding. Is het beter als er leerlingen individueel worden begeleid? Ook dat is mogelijk.

Remedial teaching op school Lisette Castelein

 

Dit is gewoon binnen handbereik!

Remedial Teaching Plus is een unieke aanpak voor leeruitdagingen. Ik kijk niet alleen naar het leren, maar ook hoe de leerlingen in hun vel zitten.

Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt met hoofd, hart en lijf. Als alle drie de gebieden worden aangepakt en in balans zijn komen kinderen tot leren. Dat doe ik in mijn praktijk en op scholen met veel succes! 

Remedial Teaching Plus wordt geheel in samenspraak op maat ingericht.
Zijn er meerdere leerlingen die dezelfde leeruitdagingen hebben? Dan kan er gekozen worden voor een groepsbegeleiding. Is het beter als er leerlingen individueel worden begeleid? Ook dat is mogelijk.

Remedial teaching op school Lisette Castelein

 Remedial Teaching Plus op school werkt.

De leerling krijgt les in de vertrouwde schoolomgeving.

Er is geen reistijd, dus geen lessen die onnodig worden gemist.

Er wordt effectief gewerkt aan de basisvaardigheden.

Alle betrokkenen kunnen altijd het online handelingsplan inzien.

Ouders kunnen desgewenst actief worden betrokken in de begeleiding.

Korte lijntjes met elkaar: snel schakelen is daardoor mogelijk.

Werken aan SLO-doelen afgestemd op de leerling.

Handelingsplan wordt per sessie bijgehouden.

Heldere communicatie naar de leerkracht(en), jou en de ouder(s) van de leerling.

Altijd de mogelijkheid om de begeleiding online te volgen via mijn beveiligde leeromgeving.

Ieder kind gaat vooruit met mijn Succesformule!

Leren met hoofd, hart én lijf.

Kijk, zij zijn heel enthousiast!

‘Lisette geeft bij ons op school remedial teaching.
Het is fijn dat ze vanuit haar onderwijservaring mee kan denken in de mogelijkheden voor onze leerlingen.
Lisette heeft veel ervaring, is flexibel en geeft kinderen op een positieve manier begeleiding waar gekeken wordt naar de mogelijkheden van de leerling. Soms is hier een stukje maatwerk nodig en dat kan zij bieden.’

Denise van Zonneveld
Intern begeleider Het Sterrenwerk, Sassenheim 

‘Mijn ervaring met Lisette bij ons op school is dat zij een goed oog heeft voor wat de leerlingen nodig hebben.
Ze zorgt voor afwisseling in de oefeningen. Niet alleen op papier of digitaal maar juist ook inoefenen en herhalen door het doen en ervaren met bewegingsoefeningen en spelletjes.
Op deze manier leren de kinderen ook met hun lijf en wordt hun visueel-ruimtelijke vermogen aangesproken.

Lisette sluit aan bij wat de kinderen al kunnen en laat ze een stapje extra zetten. De kinderen worden hierbij deelgenoot gemaakt van hun groei.  Wat stimulerend werkt voor hun leren.’
Maaike van Hal
Intern begeleider De Klarinet, Lisse

‘Gedurende twee schooljaren heeft Lisette een grote bijdrage geleverd in de onderwijsondersteuning van onze leerlingen op Vakcollege Rijnmond. Twee dagen per week was zij in school aanwezig om leerlingen te ondersteunen die vastliepen in het onderwijsproces. Dit kon een gedragsmatige oorzaak hebben als wel een ondersteuningsbehoefte op het leren, leren en plannen. Na een observatie in de klas en/of een intake met betrokkenen ging Lisette planmatig aan de slag.

Lisette heeft een scala aan mogelijkheden voor een doeltreffende aanpak en kunnen haar van harte aanbevelen.’
Erik Hazenoot
Directeur Vakcollege Rijnmond, Katwijk

 

Gewoon goede hulp bij het leren.

Copyright Praktijk Lisette Castelein